19 Ekim 2014 Pazar

Âsaf Hâlet Çelebi'nin Defter-i Meşâhir'iAsaf Hâlet Çelebi, 20'nci yüzyılın ilk yarısında yaşamış, kısa denebilecek
hayatına derin mânâlar yüklemiş bir şair. Galatasaray Lisesi'ndeki hocaları ile
beraber babası Mehmed Said Hâlet Efendi ve onun çevresindeki isimlerden de
feyz alarak yetişen Âsaf Hâlet, Mevlevi meşrep bir sima.
Âsaf Hâlet Çelebi'nin Defter-i Meşâhir'i sayesinde hem Çelebi'nin henüz çocuk
yaşta intisap ettiği camiaya dair ipuçları elde ediyor hem de kısa zaman önce
unutulmaya terk ettiğimiz güzelliklerden biri ile ünsiyet tazeliyoruz. Bir tür günlük
olarak kabul edilebilecek defter-i meşahirlerin anladığımız mânâda günlükten
farkı, notların defter sahibinin değil yakınında bulunduğu itibar sahibi zevatın
kaleminden çıkmış olması. Genellikle büyüklerin teşviki ile genç yaşta kişiler için
hazırlanan defterler, âdâb erkân, kültür ve terbiye açısından mânâ ihtiva
ediyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...